5 sierpnia 2021

Wolontariusze z wizytą w Urzędzie Dzielnicy

10.06. 2021 r. przedstawiciele szkolnego klubu wolontariatu uczestniczyli w spotkaniu z Burmistrzem Pragi-Południe, Panem Tomaszem Kucharskim. Burmistrz podziękował wolontariuszom za zaangażowanie w pomoc potrzebującym i szeroko zakrojoną działalność w różnych środowiskach. Podkreślił, jak ważna jest działalność charytatywna, i zachęcił do dalszego działania. Docenił także fakt, że klub z tak krótkim stażem, tak szybko został doceniony przez jury konkursu. W ramach podziękowania wolontariusze otrzymali upominki i usłyszeli miłe słowa doceniające ich wkład w szerzenie idei wolontariatu. Podczas spotkania mogliśmy również podzielić się swoimi dokonaniami i formami pomocy udzielanej w środowisku lokalnym. Wizyta w urzędzie miasta sprawiła, że czuliśmy się dumni z docenienia naszej pracy i zmotywowani do dalszego działania. (EF)