24 czerwca 2021

OSTROBRAMSKA NIE MARNUJE!

Zero waste to styl życia, to sposób na uczynienie życia lepszym – bo powietrze będzie czyste, trawa zielona, a woda przejrzysta. Ten styl życia wcale nie musi oznaczać wielkich wyrzeczeń, a odpowiedzialne podejście do wykorzystania wszelkich produktów i opakowań nie musi być nudne.


© Friedrich Haag / Wikimedia Commons / 
CC BY-SA 4.0

Rzucamy więc hasło: Ostrobramska nie marnuje!

Z idei zero waste wybraliśmy dwie ważne zasady: ograniczaj i wykorzystaj ponownie, którym chcemy poświęcić nasz szkolny projekt. A że hasło „w zdrowym ciele zdrowy duch” jest wciąż aktualne, zachęcamy Was do rodzinnych wiosennych spacerów, podczas których trzeba będzie wykonać pewne zadanie.

Nasz projekt składa się z trzech modułów:

  • Drugie życie rzeczy.
  • Drugie życie skórki od chleba.
  • Rodzinne spacery.

Szczegóły już wkrótce!!!

Liczymy na Waszą kreatywność i mamy nadzieję, że „Ostrobramska nie marnuje” nie będzie jednorazową akcją, a naszym sposobem na życie.

Komitet organizacyjny