24 czerwca 2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/21 (zmiana)

 • 22.12.2020 (wtorek) – Wigilia Szkolna (online)
 • 23-31.12.2020 Ferie świąteczne
 • 01.01.2021 (piątek) – Nowy Rok 2020
 • 04-17.01.2021 Ferie zimowe
 • 26.01.2021 (wtorek) – Rada Pedagogiczna online– klasyfikacyjna godz. 15:15
 • 02.02.2021 (wtorek) – Rada Pedagogiczna online- zatwierdzenie ocen śródrocznych oraz podsumowanie semestru, godz. 15:15

03.02.2021 (środa) początek II semestru

 • 23.03.2021 (wtorek) – Rada pedagogiczna godz. 15:15
 • 01-06.04.2021 – Święta Wielkanocne
 • 03.05.2021 (poniedziałek) – Dzień Konstytucji 3 maja
 • 25-27.05.2021 Egzaminy ósmoklasisty (podczas egzaminu nie będą odbywać się zajęcia lekcyjne)
 • 01.06.2021 (wtorek) Rada klasyfikacyjna godz. 15:15
 • 03.06.2021 (czwartek) – Boże Ciało
 • 04.06.2021 (piątek) – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 07-09.06.2021 składanie podań o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności w celu uzyskania wyższej oceny niż przewidywana.
 • 10-11.06.2021 przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności
 • 11.06.2021 (piątek) rada zatwierdzająca
 • 14-18.06.2021 Zielona szkoła
 • 24.06.2021 (czwartek) – Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 8
 • 25.06.2021 (piątek) – Uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • 28.06.2021 (poniedziałek) rada podsumowująca

Kalendarz zajęć może ulec zmianie.

Zebrania i dni otwarte (preferowana forma zdalna)

 • 08.12.2020 od godz. 16:30 dzień otwarty
 • 03.02.2021 zebranie z rodzicami od godz. 18:00 podsumowujące wyniki klasyfikacji ocen śródrocznych
 • 02.03.2021 od godz. 16:30 dzień otwarty
 • 13.04.2021 od godz. 16:30 dzień otwarty
 • 11.05.2021 od godz. 16:30 dzień otwarty
 • 22.06.2021 zebranie z rodzicami od godz. 18:00 podsumowujące wyniki klasyfikacji rocznej