5 sierpnia 2021

Opłaty

Wpisowe

Wpisowe jest płatne z góry za wszystkie lata nauki.

 • Jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko, wpisowe wynosi 400,00 PLN rocznie, czyli 3200,00 PLN za 8 lat nauki
 • Jeśli do szkoły uczęszcza 2 dzieci równocześnie lub jedno dziecko kończy naukę a drugie rozpoczyna w tym samym roku kalendarzowym, za drugie dziecko wpisowe wynosi 220,00 PLN rocznie, czyli 1760,00 PLN za 8 lat nauki
 • Jeśli do szkoły uczęszcza 3 dzieci lub więcej równocześnie, lub jedno dziecko kończy naukę a inne rozpoczyna w tym samym roku kalendarzowym, za 3 dziecko i każde następne, wpisowe wynosi 110,00 PLN rocznie czyli 880,00 PLN za 8 lat nauki

Czesne

 • Jeśli do szkoły uczęszcza 1 lub 2 dzieci równocześnie to czesne za każde dziecko wynosi 1300,00 PLN miesięcznie
 • Jeśli do szkoły uczęszcza 3 lub więcej dzieci jednocześnie, czesne za trzecie i następne dziecko wynosi 50% pełnej kwoty, czyli 650,00 PLN miesięcznie
 • Czesne jest płatne przez 10 miesięcy (od września do czerwca) do 10 dnia  każdego miesiąca.

Świetlica

 • Jeśli dziecko uczęszcza na świetlicę 1-2 razy w tygodniu, opłata za świetlicę wynosi 50,00 PLN miesięcznie czyli 250,00 PLN za semestr
 • Jeśli dziecko uczęszcza na świetlicę 3-5 razy w tygodniu, opłata za świetlicę wynosi 70,00 PLN miesięcznie czyli 350,00 PLN za semestr
 • Opłata za pierwszy semestr do 15 października
 • Opłata za drugi semestr do 15 marca

Obiady

 • Zupa 4,00 PLN
 • 2 danie 10,50 PLN
 • Zestaw zupa + 2 danie 14,00 PLN