5 sierpnia 2021

Stan powietrza

5-08-2021 20:27 Odśwież
PM2.5 = 14 ⇔ 56% ◆ Dobry
PM10 = 15 ⇔ 30% ◆ Bardzo dobry
PM1 = 9

Dane pochodzą z czujnika zainstalowanego na zewnątrz, przy drzwiach wejściowych. Czujnik można także znaleźć na ogólnopolskiej mapie czujników LOOKO2. Dodatkowo czujnik informuje bezpośrednio o stanie powietrza za pomocą kolorowych lampek kontrolnych. Podczas mgły wyniki pomiarów mogą być zawyżone.

W skrócie…

Indeks jakości powietrza w Polsce PM2,5 (µg/m3) PM10 (µg/m3)
Bardzo dobry 0-12 0-20
Dobry 13-36 21-60
Umiarkowany 37-60 61-100
Dostateczny 61-84 101-140
Zły 85-120 141-200
Bardzo zły >120 >200

PM10 – pył zawieszony o średnicy nie większej niż 10 µm (mikrometrów)
PM2.5 – pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 µm .

Stężenie pyłów podane jest w µg/m3 (w mikrogramach na metr sześcienny).

Dopuszczalne średnie stężenie dobowe pyłu w Polsce:

 • PM2.5: 25 µg/m3
 • PM10: 50 µg/m3

Poziom informowania w Polsce dla PM10: 200 µg/m3
Poziom alarmowy w Polsce dla PM10: 300 µg/m3

Dla porównania

 • Belgia – poziom alarmowy 70 µg/m3
 • Czechy – poziom alarmowy 100 µg/m3
 • Finlandia – poziom informowania 50 µg/m3
 • Francja – poziom alarmowy 80 µg/m3
 • Słowacja – poziom informowania 100 µg/m3; poziom alarmowy 150 µg/m3
 • Szwajcaria – poziom informowania 75 µg/m3; poziom alarmowy 100 µg/m3
 • Węgry – poziom informowania 75 µg/m3; poziom alarmowy 100 µg/m3
 • Włochy – poziom informowania od 50 do 75 µg/m3; poziom alarmowy powyżej 75 µg/m3

Normy Światowej Organizacji Zdrowia (źródło: Polski Alarm Smogowy)

W związku z silnym wpływem na zdrowie i życie ludzkie krótkoterminowej ekspozycji na zanieczyszczenia pyłowe, zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), określają dopuszczalne stężenia dobowe na poziomie:

 • 25 μg/m3 dla PM2.5
 • 50 μg/m3 dla PM10.

Obowiązujący obecnie w Polsce dla stężeń dobowych pyłu PM10 poziom informowania wynosi 200 μg/m3, zaś poziom alarmowy aż 300 μg/m3, czyli odpowiednio czterokrotnie, i aż sześciokrotnie przekraczający wytyczne WHO.

Polski poziom informowania dla PM10 (200 μg/m3) oznacza, że występuje stężenie PM2.5 wynoszące 120–160 μg/m3, czyli 6–8 krotnie przewyższający zalecenia WHO.

W przypadku poziomu alarmowego dla PM10 (300 μg/m3) stężenia PM2.5 mieszczą się w przedziale 180–240 μg/m3, a więc 7-10 krotnie przekraczają zalecenia WHO.

Więcej informacji