7 lipca 2020

Orzeł matematyczny

W czwar­tek, 14 grud­nia w naszej szkole odbył się kon­kurs „Orzeł mate­ma­tyczny”. Wzięło w nim udział 88 uczniów ze szkoły pod­sta­wo­wej. Wszy­scy zma­gali się z zada­niami testo­wymi – dla jed­nych …

Multitest 2017 Wyniki

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MULTITEST 2017 W dniach 16-20 października odbył się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MULTITEST. Wszystkim uczniom biorącym udział serdecznie dziękujemy i gratulujemy osiągniętego wyniku. Szczególne …

Multitest 2017

W dniach 16-20 października odbył się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MULTITEST. Wszystkim uczniom biorącym udział serdecznie dziękujemy i gratulujemy wyniku. Szczególne gratulacje dla osób, które otrzymały dyplom laureata …