5 sierpnia 2021

Misja Szkoły

Przekazujemy uczniom wiedzę i rozwijamy umiejętności, które ułatwią im dalszą edukację w najlepszych placówkach oświatowych. Jednocześnie kształtujemy uniwersalne postawy i wzorce zachowań, stanowiące podstawę dorosłego życia. Motywacja, konsekwencja i wytrwałość …