24 września 2020

Strój szkolny

Szanowni Państwo, W odpowiedzi na prośby rodziców oraz w związku z tym, że do szkoły dołączyły dzieci w wakacje, otwieramy dla Państwa dodatkowe zamówienia na mundurki szkolne. Zamówienia będą …

Świetlica

Świetlica szkolna SSP 10 w roku szk. 2020/21 Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się popołudniami, po zakończonych lekcjach do godziny 18. Realizacja działań odbywa się w oparciu o roczny …

Obiady

Szanowni Rodzice, Obiady dla uczniów wydajemy od 02.09.2020. Obiady będą wydawane w opakowaniach jednorazowych typu duni, które są hermetycznie zgrzewane. Uczniowie będą spożywali posiłki w klasach lekcyjnych …

Podręczniki 2020/21

Szanowni Państwo, Zakup podręczników na rok szkolny 2020/2021 został zorganizowany w następujący sposób: Podręczniki i ćwiczenia do nauki języków obcych, z wyjątkiem podręczników do języka angielskiego w klasach 1- …

Wniosek Prezesa STO

Szanowni Państwo, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Pan Zygmunt Puchalski w imieniu Zarządu Głównego STO przesłał do MEN wniosek w sprawie egzaminu ósmoklasisty oraz tegorocznych matur. Zapraszamy do …