5 sierpnia 2021

DLA MEDYKÓW

Drodzy Rodzice, Dzieci, Nauczyciele, cała Społeczności szkolna! Już dziękowaliśmy Wam za wspaniały odzew na akcję dla Medyków. Teraz oni składają nam podziękowania. Zerknijcie poniżej na ich uśmiechnięte oczy, łzy wzruszenia, radość i zaskoczenie. Sprawiliśmy, że na chwilę oderwali się od trosk i poczuli, że mają wsparcie w społeczeństwie. Są wdzięczni, że wychowujemy kolejne pokolenia w szacunku do ich ciężkiej pracy. Nasza pomoc trafiła do dwóch stacji Pogotowia – na Grochowie i w Międzylesiu, do IPCZD, Szpitala Bródnowskiego oraz Szpitala AM na Banacha. Dziękujemy!