28 listopada 2020

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

 • 01.09.2020 (worek) – rozpoczęcie roku szkolnego (w tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych oraz świetlicowych)

Wychowawcy klas będą oczekiwali na swoich uczniów przed szkołą. Uczniowie są wprowadzani i wyprowadzani ze szkoły przez wychowawcę. Godziny rozpoczęcia  poszczególnych klas:

 • Kl. 1: godz. 09:00
 • Kl. 2: godz. 09:20
 • Kl. 3 godz. 09:40
 • Kl. 4: godz. 10:00
 • Kl. 5: godz. 10:15
 • Kl. 6 godz. 10:30
 • Kl. 7: godz. 10:45
 • Kl. 8: godz. 11:00
 • 01.09.2020 (wtorek) spotkanie Dyrekcji Szkoły, Zarządu Szkoły z Rodzicami za pośrednictwem MS Teams, godz. 18:00
 • 01-04.09.2020 – spotkania wychowawców z Rodzicami za pośrednictwem MS Teams
 • 15.09.2020 (wtorek) Rada pedagogiczna godz. 15:30
 • 14.10.2020 (środa) Dzień Nauczyciela, ślubowanie klas 1, przyjęcie przez szkołę nowego sztandaru
 • 01.11.2020 (niedziela)
 • 02.11.2020  (poniedziałek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych i świetlicowych
 • 11.11.2020 (środa) Święto Odzyskania Niepodległości
 • 17.11.2020 (wtorek) – Rada pedagogiczna od godz. 15:15
 • 22.12.2020 (wtorek) Wigilia Szkolna. Organizacja wigilii szkolnej będzie zależała do stanu epidemiologicznego w kraju.
 • 23-31.12.2020 Ferie świąteczne (w czasie ferii nie ma opieki świetlicowej)
 • 01.01.2021 (piątek) Nowy Rok 2020
 • 04 -05.01.2021 (poniedziałek, wtorek) Dni wolne od zajęć dydaktycznych i świetlicowych
 • 07.01.2021 (czwartek) Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna godz. 15:15
 • 06.01.2021 (środa) Święto Trzech Króli
 • 12.01.2021 (wtorek) Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie ocen śródrocznych oraz podsumowanie semestru, godz. 15:15
 • 18 – 31.01.2021 Ferie zimowe
 • 01.02.2021 początek II semestru
 • 23.03.2021 (wtorek) Rada pedagogiczna godz. 15:15
 • 01-06.04.2021 – Święta Wielkanocne
 • 03.05.2021 (poniedziałek) Dzień Konstytucji 3 maja
 • 25-27.05.2021 Egzaminy ósmoklasisty (podczas egzaminu nie będą odbywać się zajęcia lekcyjne)
 • 01.06.2021.r. (wtorek) Rada klasyfikacyjna godz. 15:15
 • 03.06.2021 (czwartek) Boże Ciało
 • 04.06.2021 (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 07-09.06.2021 składanie podań o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności w celu uzyskania wyższej oceny niż przewidywana.
 • 10-11.06.2021 przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności
 • 11.06.2021 (piątek) rada zatwierdzająca
 • 14-18.06.2021  Zielona szkoła
 • 24.06.2021 (czwartek) Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 8
 • 25.06.2021 (piątek) Uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • 28.06.2021 (poniedziałek) rada podsumowująca

Kalendarz zajęć może ulec zmianie.

Zebrania i dni otwarte  (forma zdalna MS Teams)

 • 01-04.09.2020 Spotkania Wychowawców z Rodzicami
 • 06.10.2020 od godz. 16:30 dzień otwarty
 • 03.11.2020 od godz. 16:30 dzień otwarty
 • 08.12.2020 od godz. 16:30 dzień otwarty
 • 12.01.2021 zebranie z rodzicami od godz. 18:00 podsumowujące wyniki klasyfikacji ocen śródrocznych
 • 02.03.2021 od godz. 16:30 dzień otwarty
 • 13.04.2021 od godz. 16:30 dzień otwarty
 • 11.05.2021 od godz. 16:30 dzień otwarty
 • 22.06.2021 zebranie z rodzicami od godz. 18:00 podsumowujące wyniki klasyfikacji rocznej