Zmiany w kalendarzu szkolnym 2019/20

Zmiany w kalendarzu szkolnym 2019/2020

 • 01.06 wystawienie ocen przewidywanych rocznych
 • 02-04.06 składanie podań o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności w celu uzyskania wyższej oceny niż przewidywana
 • 08-10.06 przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności (forma zdalna)
 • 11.06 (czwartek) Boże Ciało
 • 12.06 (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych i świetlicowych
 • 15.06 rada klasyfikacyjna
 • 15-19.06 zwrot podręczników uczniów klas 8
 • 16-18.06 Egzamin ósmoklasisty
 • 22-25.06 zwrot podręczników uczniów klas 1-7
 • 22.06 rada zatwierdzająca
 • 26.06 zakończenie roku szkolnego

Szczegóły przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty, wydawania świadectw oraz organizacji zakończenia roku szkolnego będą podane po wyznaczeniu wytycznych przez MEN.