4 lipca 2020

Zeszyt dla kolegi

We wrześniu w naszej szkole odbyła się zbiórka artykułów szkolnych dla podopiecznych Domu Dziecka przy ul. Łukowskiej, świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Grochowskiej, Fundacji Świat na Tak oraz Domu Samotnej Matki. Była to akcja przeprowadzona we współpracy z Przedszkolem nr 392 im. Wróbelka Elemelka. Na uwagę zasługuje inicjatywa kl. 6a, która podczas szkolnego pikniku przygotowała warsztaty z wykorzystaniem masy slime i zebrała na szczytny cel dodatkowe fundusze. Wspólnie udało nam się zebrać dużą ilość przyborów. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wrażliwość otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy. (EF)