Wysokość czesnego

Czesne za kształcenie w SSP10 STO wynosi 1300 zł miesięcznie płatne przez 10 miesięcy od września do czerwca.

Jeśli do szkoły uczęszcza 3 lub więcej dzieci jednocześnie, czesne za trzecie i następne dziecko wynosi 650 zł miesięcznie płatne przez 10 miesięcy od września na czerwca.

Na indywidualny wniosek rodziców czesne za kształcenie w klasach 1-7 może być płatne przez 12 miesięcy w miejsce 10, w następujący sposób: przez 11 miesięcy po 1080 zł i za 12-sty miesiąc 1120 zł. Jeśli do szkoły uczęszcza 3 lub więcej dzieci jednocześnie, czesne za trzecie i następne dziecko wynosi przez 11 miesięcy 540 zł i za 12-sty miesiąc 560 zł.