Podręczniki 2019/20

Szanowni  Państwo,

Zakup podręczników na rok szkolny 2019/2020 został  zorganizowany w następujący sposób:

  • Podręczniki  i ćwiczenia do  nauki języków obcych  zamawiają nauczyciele  poszczególnych języków, ceny zostaną podane  w późniejszym terminie.
  • Podręczniki do religii/etyki  zamawiają nauczyciele, ceny zostaną podane  w późniejszym terminie.

Opłatę prosimy wnieść w sekretariacie do 14 czerwca.
Odpłatne podręczniki  będą załatwiane przez szkołę.

Osoby, które rezygnują z tej formy zakupu, proszone są o powiadomienie sekretariatu do 10 czerwca.

Klasy 1
Podręczniki uczniowie otrzymają zgodnie z ustaleniami z zebrania Rodziców, ćwiczenia  z dotacji. 

Klasy 2-3
Podstawowe podręczniki  i ćwiczenia  uczniowie otrzymują z dotacji.  Informacje o dodatkowych/odpłatnych materiałach edukacyjnych przekażą wychowawcy na zebraniach.  Materiały te będą  zakupione przez wychowawców.

Klasy 4
Podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymują z dotacji.

Klasy 5
Podręczniki  i ćwiczenia uczniowie otrzymują z dotacji, z wyjątkiem podręcznika do j. polskiego “Jutro pójdę w świat” WSiP, cena 28 zł.

Klasy 6
Podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymują z dotacji.

Klasy 7
Podręczniki  i ćwiczenia uczniowie otrzymują z dotacji, z wyjątkiem podręcznika do j. polskiego “Między nami” GWO, cena 31 zł.

Klasy 8
Podręczniki  i ćwiczenia uczniowie otrzymują z dotacji.

Podręczniki zostaną rozdane uczniom we wrześniu.