ZEBRANIE Rodziców przyszłych kl. 1

Zebranie informacyjne/spotkanie z Wychowawcami dla Rodziców klas 1 (rok szk. 2019/20) odbędzie się

4 czerwca o godz. 18:00