Szkolny konkurs fotograficzny “Śladami Niepodległości”

Drodzy Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Społecznego Gimnazjum nr 27 STO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zapraszamy Was do udziału w Szkolnym Konkursie Fotograficznym “ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI”

Konkurs nawiązuje do obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W tym szczególnym roku jubileuszowym Nasza Szkoła pragnie włączyć się w organizację licznych wydarzeń upamiętniających bohaterstwo Polaków oraz krzewienie wiedzy i pamięci historycznej związanej z dążeniem do upragnionej niepodległości naszego kraju.

Zadanie konkursowe polega na fotograficznym przedstawieniu MIEJSC UPAMIĘTNIAJĄCYCH WALKI POLAKÓW O NIEPODLEGŁOŚĆ.

Zachęcamy do fotografowania pomników, obelisków, budowli,  ulic oraz wszelkich miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi dotyczącymi walk narodowowyzwoleńczych oraz losami bohaterskich Polaków.

Zasady konkursu:

  1. Do udziału w konkursie może przystąpić każdy uczeń naszej szkoły, który w określonym terminie złoży pracę konkursową. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
  2. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać trzy elementy:
  3. fotografię związaną z walką o niepodległość Polski  – w postaci odbitki fotograficznej lub wydruku na papierze fotograficznym w formacie zbliżonym do A4,
  4. powinno posiadać dołączony krótki opis, wyjaśniający nazwę fotografowanego obiektu oraz miejsce wykonania zdjęcia imię i nazwisko autora oraz klasę.
  5. Ocenie będą podlegać: zgodność z tematem konkursu, oryginalność ujęcia tematu, walory artystyczne wykonanej fotografii.

Postanowienia końcowe:

  1. Przewiduje się ocenę prac w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz klasy 7-8 szkoły podstawowej i gimnazjum.
  2. Termin składania prac upływa 9 listopada 2018 r. Fotografie można przekazywać następującym nauczycielom: Katarzyna Dąbrowska, Anna Wocial, Ireneusz Drąszcz.
  3. Zgłoszone prace zostaną zaprezentowane społeczności szkolnej w formie wystawy.
  4. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody rodziców oraz uczniów na publikację prac do celów konkursowych oraz na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z: ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami / i nieodpłatnego przeniesienia na organizatora prawa do wykorzystania prac dziecka w publikacjach, o których zdecyduje organizator konkursu, a także ustaleniami wynikającymi z RODO.
  5. Ogłoszenie wyników przez komisję konkursową nastąpi podczas uroczystości szkolnej – Koncertu Poezji i Piosenek Patriotycznych z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Serdecznie zapraszamy!