Świetlica

Zajęcia świetlicowe odbywają się popołudniami, po zakończonych lekcjach, do godziny 18.00, w salach lekcyjnych. W roku szkolnym 2018/2019 dzieci będą przebywały w świetlicy w następujących grupach:

  • grupa 1 (klasy: 1a, 1b) – wychowawca Teresa Zarzeczna,
  • grupa 2 (klasy: 2a, 2b) – wychowawca Monika Michta,
  • grupa 3 (klasy: 3a, 3b) – wychowawca Elżbieta Wolff,
  • grupa 4 (klasy: 4a, 4b) – wychowawca Lidia Rymuszka,
  • grupa 5 (klasy: 5 i 6) każdego dnia pod opieką dyżurnego nauczyciela.

Do świetlicy uczęszczają uczniowie ze szkoły podstawowej, którzy są zapisani i mają założoną kartę. Rodzice wypełniają również oświadczenie, jeśli upoważniają inne osoby do odbioru swojego dziecka w ciągu całego roku. Jednorazowe zgody na odbiór powinny być przekazywane pisemnie do wychowawcy grupy (DE Librus lub kartka).

Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest każdorazowe poinformowanie wychowawcy o zabraniu dziecka ze świetlicy.

Pobyt w świetlicy umożliwia uczniom odpoczynek po lekcjach, wspólną zabawę, pracę, pogłębianie więzi koleżeńskich, a także w miarę możliwości, odrabianie prac domowych. Przy sprzyjającej pogodzie korzystamy z placu zabaw, boiska i terenu przyszkolnego. W okresie jesieni i zimy zajęcia będą się odbywały przede wszystkim w salach lekcyjnych oraz w sali ruchu.

Uczniowie korzystają z gier, pomocy dydaktycznych i materiałów zakupionych ze środków szkolnych. Wykonują prace plastyczne różnymi technikami, uczą się szycia oraz wykorzystywania różnorodnych materiałów, takich jak papier kolorowy, krepina, bibuła, masa solna, kordonek, mulina, włóczka. Udział dzieci w zajęciach plastyczno-technicznych jest dobrowolny, ponieważ często po sześciu, siedmiu lekcjach są one bardzo zmęczone i mają ochotę głównie na odpoczynek oraz zabawę.

Zachowanie uczniów w świetlicy brane jest pod uwagę przy wystawianiu ocen. W klasach 1-2 jest to ocena w postaci kolorowych światełek:

  • zielone – bardzo dobre,
  • żółte – są zastrzeżenia, zwracana jest uwaga,
  • czerwone – zachowanie agresywne lub gdy dziecko nie poprawia swojego postępowania, nie reaguje na polecenia nauczyciela.

Światełka żółte i czerwone są odnotowywane w dziennikach zajęć świetlicowych. W klasach 3 – 6 wychowawcy w zależności od sytuacji informują na bieżąco rodziców o niewłaściwym zachowaniu ucznia, wychowawcę klasy lub jeśli zachodzi taka konieczność, wpisują uwagę do dziennika elektronicznego. Pozytywne efekty w rozwiązywaniu problemów wychowawczych przynosi również współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

A tutaj można obejrzeć nasze prace.