Oferta dydaktyczna ośmioletniej szkoły podstawowej

 • Realizujemy podstawę programową MEN z rozszerzoną siatką godzin dydaktycznych.

 • Uczniów potrzebujących wsparcia obejmujemy systemem zajęć wyrównawczych (klasy 1-3)i konsultacji (klasy 4-8).
 • Prowadzimy zajęcia reedukacyjne.
 • Przygotowujemy do konkursów i certyfikatów językowych.
 • Poszerzamy wiedzę, odkrywamy talenty i zamiłowania swoich podopiecznych w ramach:
 • Uczniowskiej Akademii Malucha (klasy 1-3),
 • Uczniowskiej Akademii Wiedzy (klasy 4-8).
 • Zajęcia odbywają się w blokach tematycznych.

Uczniowska Akademia Malucha oferuje:

W ramach bloku zajęć humanistycznych:

 • Koło Przyjaciół Książki (klasy 1-3),
 • Scrabble,
 • koło polonistyczne „Ortofrajda”,
 • zajęcia językowe:
 • „Canta en Espańol” – zajęcia muzyczne po hiszpańsku,
 • „Play and sing in English” – zajęcia muzyczne, zabawy po angielsku.

W ramach bloku zajęć artystycznych:

 • koło artystyczne „Plastyka dla smyka”,
 • koło muzyczne „Wesołe nutki” .

W ramach bloku zajęć matematyczno – przyrodniczych:

 • Zabawy matematyczne „Matbajka”
 • Rummikub,
 • koło informatyczne „Cyberek”,
 • zajęcia przyrodnicze „Odkrywcy przyrody”,
 • robotykę dla klas 2-3.

Zajęcia z robotyki dla klas 1 znajdują się obowiązkowej siatce godzin.

Ponadto oferujemy:

 • zajęcia kulinarne,
 • warsztaty techniczne,
 • bogatą ofertę zajęć sportowych.

Uczniowska Akademia Wiedzy dla klas 4,5,7,8

Zajęcia mają na celu:

 • integrację treści nauczania,
 • korelację międzyprzedmiotową,
 • poszerzenie zakresu materiału zawartego w podstawie programowej,
 • wdrażanie metod sprzyjających samokształceniu uczniów,
 • pomoc w wyborze profilu klasy na dalszym etapie kształcenia.

W klasach 4 i 5 uczniowie uczestniczą obowiązkowo w następujących blokach tematycznych:

 • humanistycznym (1 semestr),
 • matematyczno – przyrodniczym (1 semestr).

W klasie 7 uczniowie wybierają jeden z następujących bloków tematycznych:

 • humanistyczny,
 • matematyczno – fizyczny,
 • przyrodniczy.

W klasie 8 uczniowie mogą uczęszczać na:

 • blok zajęć informatycznych:
 • naukę programowania
 • blok zajęć przygotowujących do egzaminu po szkole podstawowej.

Ponadto oferujemy:

 • koło dziennikarskie,
 • Spiel und SpaB,
 • koło informatyczne,
 • „Let’s sing” – koło muzyczno – językowe,
 • szkolny zespół muzyczny,
 • bogatą ofertę zajęć sportowych.

 

OBOWIĄZKOWE TYGODNIOWE SIATKI GODZIN

Oferta dla klasy 1 ośmioletniej szkoły podstawowej

Pracujemy w oparciu o podstawę programową MEN, w ramach obowiązkowej tygodniowej siatki godzin oferujemy:

 • Edukacja wczesnoszkolna 16 godzin
 • Język angielski 3 godziny
 • Język hiszpański lub niemiecki 2 godziny
 • Plastyka 1 godzina
 • Muzyka 1 godzina
 • Zajęcia komputerowe 1 godzina
 • WF , korektywa, basen 4 godziny
 • Religia/ etyka 2/1 godzina
 • Robotyka 1 godzina
 • Szachy 1 godzina

Oferta dla klas 2, 3 ośmioletniej szkoły podstawowej

Pracujemy w oparciu o podstawę programową MEN,W ramach obowiązkowej tygodniowej siatki godzin oferujemy:

 • Edukacja wczesnoszkolna 16 godzin
 • Język angielski 3 godziny
 • Język hiszpański lub niemiecki 2 godziny
 • Plastyka 1 godzina
 • Muzyka 1 godzina
 • Zajęcia komputerowe 1 godzina
 • WF , korektywa, basen 4 godziny
 • Religia/ etyka 2/1 godzina
 • Szachy 1 godzina

Oferta dla klasy 4 ośmioletniej szkoły podstawowej

Pracujemy w oparciu o podstawę programową MEN, w ramach obowiązkowej tygodniowej siatki godzin oferujemy:

 • Język polski 5 godzin
 • Język angielski 5 godzin
 • Matematyka 5 godzin
 • Historia 1 godzina
 • Przyroda 2 godziny
 • Język hiszpański lub niemiecki 2 godziny
 • Muzyka 1 godzina
 • Plastyka 1 godzina
 • Technika 1 godzina
 • Informatyka 1 godzina
 • WF 4 godziny
 • Zajęcia z wychowawcą 1 godzina
 • Religia/ etyka 2/1 godzina
 • Bloki tematyczne 2 godziny
 • WDŻ (14 godzin w roku szkolnym)

Oferta dla klasy 5 ośmioletniej szkoły podstawowej

Pracujemy w oparciu o podstawę programową MEN, w ramach obowiązkowej tygodniowej siatki godzin oferujemy:

 • Język polski 5 godzin
 • Język angielski 5 godzin
 • Matematyka 5 godzin
 • Historia 2 godziny
 • Geografia 1 godzina
 • Biologia 1 godzina
 • Język hiszpański lub niemiecki 2 godziny
 • Muzyka 1 godzina
 • Plastyka 1 godzina
 • Technika 1 godzina
 • Informatyka 1 godzina
 • WF 4 godziny
 • Zajęcia z wychowawcą 1 godzina
 • Religia/ etyka 2/1 godzina
 • Bloki tematyczne 2 godziny
 • WDŻ (14 godzin w roku szkolnym)

Oferta dla klasy 6 ośmioletniej szkoły podstawowej

Pracujemy w oparciu o podstawę programową MEN, w ramach obowiązkowej tygodniowej siatki godzin oferujemy:

 • Język polski 5 godzin
 • Język angielski 5 godzin
 • Matematyka 5 godzin
 • Historia 2 godziny
 • Przyroda 3 godziny
 • Język hiszpański lub niemiecki 2 godziny
 • Muzyka 1 godzina
 • Plastyka 1 godzina
 • Technika 1 godzina
 • Zajęcia komputerowe 1 godzina
 • WF 4 godziny
 • Zajęcia z wychowawcą 1 godzina
 • Religia/ etyka 2/1 godzina

Oferta dla klasy 7 ośmioletniej szkoły podstawowej

Pracujemy w oparciu o podstawę programową MEN, w ramach obowiązkowej tygodniowej siatki godzin oferujemy:

 • Język polski 5 godzin
 • Język angielski 5 godzin
 • Matematyka 5 godziny
 • Język hiszpański lub niemiecki 2 godziny
 • Historia 2 godzina
 • Geografia 2 godziny
 • Biologia 2 godziny
 • Chemia 2 godziny
 • Fizyka 2 godziny
 • Muzyka 1 godzina
 • Plastyka 1 godzina
 • Informatyka 1 godzina
 • WF 4 godziny
 • Zajęcia z wychowawcą 1 godzina
 • Religia/ etyka 2/1 godzina
 • Blok tematyczny 2 godziny
 • WDŻ (14 godzin w roku szkolnym)
 • Doradztwo zawodowe (10 godzin w roku szkolnym)

Oferta dla klasy 8 ośmioletniej szkoły podstawowej

Pracujemy w oparciu o podstawę programową MEN, w ramach obowiązkowej tygodniowej siatki godzin oferujemy:

 • Język polski 5 godzin
 • Język angielski 5 godzin
 • Matematyka 5 godziny
 • Język hiszpański lub niemiecki 2 godziny
 • Historia 2 godzina
 • WOS 2 godziny
 • Geografia 1 godziny
 • Biologia 1 godziny
 • Chemia 2 godziny
 • Fizyka 2 godziny
 • Informatyka 1 godzina
 • WF 4 godziny
 • Zajęcia z wychowawcą 1 godzina
 • Religia/ etyka 2/1 godzina
 • Blok tematyczny 2 godziny
 • EDB 1 godzina
 • Doradztwo zawodowe (10 godzin w roku szkolnym)
 • WDŻ (14 godzin w roku szkolnym)